Oferta

 

 

 

PIF

 

Instrukcja rejestracji elektronicznej i opłat startowych -  ze strony www.pifsport.pl ( systemu - GEPARD )

 

 

Pragniemy Państwo zaoferowac komleksową usługe przy organizacji i obsłudze zawodów sportowych równego rodzaju i formatu:

.- Organizujemy i wspieramy organizację biegów masowych ( zarówno letnich jak i zimowych)

 - Organizację i obsługę imprez typu Olimpiady, Spartakiady ( w których organizowane jest wiele  
    rodzajów ruchu: turnieje w grach zespołowych, biegi, turnieje tenisowe, szachowe, ect )

- Obsługujemy zawody LA

- Obsługujemy zawody w Narciarstwie Biegowych ( łącznie z zawodami najwyższego szczebla krajowego i FIS)

- obsługujemy i organizujemy zawody w Narciatrstwie Alpejskim

- Organizujemy i obsługujemy cykle imprez w ramach Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży oraz Współzawodnictwa SZS

- na życzenie klientów zapewniamy pełne wsparcie w postaci:

 •  przygotowanie nagród dla uczestników imprezy ( medale, puchary i dyplomy)

 • opracowanie graficzne i przygotowanie NUEMRÓW STARTOWYCH - z najnowocześniejszych materiałów papieropodobnych i wodoodpornych

 • obłsuge medialna - FOTO i VIDEO

 • oraz wiele podobnych działań wspierajacych Waszą Imprezę.

 Obsługa zawodów sportowych w wielu dyscyplinach sportowych, zarówno indywidualnych, masowych jak i zespołowych.
Mamy odpowiedni sprzęt pomiarowy i wieloletnie doświadczenie w:

1. Obsłudze biura zawodów

 • Opracowywanie i przygotowywanie list startowych.
 • System elektronicznego - internetowego zgłaszania do zawodów, rejestracja zgłoszeń i publikowanie  zgłoszonych zawodónków z informacją o opłacie startowej,
 • Przyjmowanie opłat startowych przy rejestracji poprzez system e-card
 • Opracowywanie wyników nieoficjalnych i oficjalnych komunikatów końcowych przygotowywanie programów i systemów rozgrywania turniejów w grach zespołowych ( piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, i wiele innych).
 • Przygotowywanie programów minutowych turniejów i imprez okazjonalnych, przyjmowanie zgłoszeń w wersji elektronicznej i online.
 • Publikowanie wyników na stronie inernetowej , zdjęć z zawodów i innych informacji.
 • Opracowanie graficzne i przygotwanie okazjolalnych numerów startowych na zawody.


2. Elektronicznym pomiarze czasu

 • Pomiar czasu na zawodach w sportach letnich i zimowych.
 • Pomiar czasu w biegach indywidualnych.
 • Pomiar czasu w biegach masowych ze wspólnego startu.
 • Pomiar czasu w zawodach kolarskich , MTB , przełajowych , ulicznych, LA.
 • Pomiar czasu w biegach narciarskich, biathlonie, narciarstwie alpejskim, snowboardzie.


3. Przygotowaniu i obsłudze sędziowskiej zawodów

 • Zabezpieczenie miejsca zawodów ( start, meta ).
 • 2 bramy dmuchane.
 • Zabezpieczenie sędziowskie zawodów.
 • Szeroki asortyment sprzętu do gier i zabaw.
 • Obsługujemy imprezy sportowe i rekreacyjne , festyny sportowe.


Posiadamy odpowiedni sprzęt i programy do obsługi zawodów.

 • Zestawy do elektronicznego pomiaru czasu wraz z elektronicznymi tablicami.
 • Zestaw do pomiaru  - chipowy ( CHIP ) do biegów masowych , zawodów rowerowych, narciarskich.
 • Chipy jednorazowe oraz zwrotne wielokrotnego użytku ( mniejszy koszt imprezy).
 • Zestaw do pomiaru czasu w biegach masowych.
 • Zestawy komputerowe do obsługi biura zawodów.
 • Numery startowe do biegów masowych, narciarskich.
 • Programy do obliczania czasów zawodników.
 • Programy do LA ( tabele wielobojowe ).
 • Programy do losowania i planowania gier turniejowych.
 • 2 bramy balonowe dmuchane o wym. 8 m x 6m x 2,5m ( START - META ).
 • Sprzęt nagłośnieniowy.
 • Sprzęt i urządzenia do prowadzenia gier i zabaw rekreacyjnych.
 • Projektory multimedialne, kamery i aparaty fotograficzne do prezentacji i dokumentowania imprez,
 • Namiot dla obsługi zawodów Inne niezbędne urządzenia potrzebne do organizacji zawodów ( taśmy, słupki, stojaki, agregaty, przedłużacze, przetwornice prądu itp.).

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

 -  Zgłaszając się na zawody poprzez stronę www.pifsport.pl wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej (zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez firmę PIF SPORT i Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie).

-  Oświadczam, iż jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się ze startem w zawodach. Oświadczam, że jestem świadomy swojego stanu zdrowia, tym samym że nie istnieją żadne przeciwskazania medyczne do wzięcia przeze mnie udziału w zawodach. Oświadczam, że posiadam niezbędne umiejętności do startu w zawodach, biorę w nim udział dobrowolnie, ponosząc z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów i akceptuję jego warunki.

-  Uczestniku/zawodniku, pamiętaj, że Twoja zgoda na wykorzystanie danych osobowych jak i publikacje wizerunku jest dobrowolna, ale niewyrażenie na to zgody, uniemożliwia Tobie start w zawodach, a nam realizację celu zawartego w Umowie(regulamin).  Pamiętaj, że masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody) wysyłając informację na adres: biuro@pifsport.pl bądź pod dane adresowe firmy. Masz prawo :
 a) dostępu do danych, b) sprostowania, c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, d) prawo sprzeciwu, e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub f) przeniesienia danych.